• popis
Aktuality
20.3.2017 - Aktuality
Výkonná rada IRO rozhodla, že od r. 2017 musí být psi účastnící se akcí ...
2.2.2014 - Aktuality
K 1.1.2014 vstoupil v platnost předpis o evidenci psů bez průkazu původu.
25.2.2013 - Aktuality
Pro zpřehlednění přihlášek na jednotlivé akce byly provedeny mírné úpravy ...
... přejít na aktuality
Rychlý kontakt

Kancelář JČZBK

Přední Výtoň 193
382 73 Přední Výtoň
CZECH REPUBLIC 

tel: +420 602 827 404

mail: zdenek@zachranari.cz
www.jihocestizachranari.czOdborný růst členů

Kvalifikace psovoda ve Svazu záchranných brigád kynologů je určována podle dosažených výcvikových výsledků v souladu s jeho aktivitou a postupně získávanými zkušenostmi.Kvalifikace psovodů ve Svazu záchranných brigád kynologů je určována podle dosažených výcvikových výsledků v souladu s jejich aktivitou a postupně získávanými zkušenostmi. Výkonnostní třídy stanovují kvalifikaci členů Svazu záchranných brigád pro všechny odborné starty i činnosti a rovněž i pro výkon některých funkcí.

Odborný postup členů kynologických brigád

Čekatel členství SZBK ČR - Čekatelem členství ve Svazu záchranných brigád kynologů se stává občan České republiky po vyplnění přihlášky do některé brigády SZBK ČR a souhlasném projednání ve výboru příslušné brigády. Obvyklá doba čekatelství je jeden rok.

Člen SZBK ČR - Řádným členem Svazu záchranných brigád kynologů se stává čekatel prostřednictvím členství v některé regionální brigádě po úspěšném ukončení období čekatelství a oficiálním přijetí členskou schůzí příslušné brigády.

Psovod SZBK ČR - Psovodem Svazu záchranných brigád kynologů se stává každý řádný člen některé regionální brigády po složení některé záchranářské zkoušky 1. stupně, která zároveň opravňuje jeho psa k nošení šátečku s červeným křížem na obojku.

Psovod 3. výkonnostní třídy - Psovodem 3. výkonnostní třídy se stává člen Svazu záchranných brigád kynologů po složení celkem deseti zkoušek z výkonu s obsaženou libovolnou postupkou (1.-3. stupeň) s jedním vlastním psem.

Psovod 2. výkonnostní třídy - Psovodem 2. výkonnostní třídy se stává držitel 3. VT Svazu záchranných brigád kynologů po složení celkem dvaceti zkoušek z výkonu s obsaženou postupkou sutinových prací (ZZP1-3) s jedním psem a minimálně jedním startem na mistrovství ČR.

Psovod 1. výkonnostní třídy - Psovodem 1. výkonnostní třídy se stává držitel 2. VT Svazu záchranných brigád kynologů po složení celkem třiceti zkoušek z výkonu s obsaženými dvěma sutinovými postupkami (ZZP1-3) se dvěma různými psy. Dále musí absolvovat dva starty na mistrovství ČR, z toho jednou s výsledkem do desátého místa.

Instruktor výcviku záchranných psů - Instruktorem výcviku příslušného výcvikového směru (ZLP, ZZP, ZVP, ZTV, ZZS) se v záchranné brigádě stává psovod po splnění některé z uvedených postupek se svým psem a po jmenování výborem příslušné členské brigády.

Psovod Mistrovské třídy / Mistr sportu - Držitelem Mistrovské třídy s právem nošení titulu Mistr sportu se může stát psovod  1.VT  při vítězství  na Mistrovství ZP ČR nebo Mistrovství IRO. Udělení Mistrovské třídy není nárokové, je navrhováno vedoucím brigády a podléhá schválení prezidiem SZBK ČR.

Šampion ve výkonu záchranných psů - Šampionem České republiky ve výkonu záchranných psů se může stát psovod se psem po sérii tří vítězství v celostátních soutěžích, ve kterých třikrát získal na základě výborného nebo min. velmi dobrého výkonu CACT (čekatelství titulu šampion) od různých rozhodčích nebo při skupinovém posuzování.

Národní rozhodčí SZBK ČR - Národním rozhodčím SZBK ČR se může stát člen svazu po získání 1. VT, splnění všech předepsaných hospitací a úspěšném přezkoušení tříčlennou komisí složenou z mezinárodních rozhodčích. Přezkoušení spočívá ve splnění písemných testů, ústních pohovorů a praktického posuzování.

Mezinárodní rozhodčí IRO - Do funkce mezinárodního rozhodčího IRO může svaz navrhnout národního rozhodčího po 5 letech bezchybného posuzování. Adept musí splnit přezkoušení před mezinárodní komisí IRO v německém nebo anglickém jazyce. V současnosti je organizací IRO vyžadována od adeptů znalost obou těchto jazyků.

Mezinárodní rozhodčí FCI - Do funkce mezinárodního rozhodčího FCI může Svaz záchranných brigád kynologů jmenovat mezinárodního rozhodčího IRO po min. pěti letech bezproblémového působení na mezinárodní úrovni.


Generální partner
Vstup pro členy JČZBK | Přihlásit
Kronika brigády
Kalendář akcí
... přejít na plán akcí
Nejbližší akce


Jaderná elektrárna Temelín skupina ČEZDŘEVO - PALETY - VLK s.r.o.Jihočeský krajKrmení BritCRnet, s.r.o.Jiva Jirák


Reklama:
Nejlevnější nákladní pneu najdete v e-shopu na adrese www.lkwpneu.cz.