• popis
Aktuality
20.3.2017 - Aktuality
Výkonná rada IRO rozhodla, že od r. 2017 musí být psi účastnící se akcí ...
2.2.2014 - Aktuality
K 1.1.2014 vstoupil v platnost předpis o evidenci psů bez průkazu původu.
25.2.2013 - Aktuality
Pro zpřehlednění přihlášek na jednotlivé akce byly provedeny mírné úpravy ...
... přejít na aktuality
Rychlý kontakt

Kancelář JČZBK

Přední Výtoň 193
382 73 Přední Výtoň
CZECH REPUBLIC 

tel: +420 602 827 404

mail: zdenek@zachranari.cz
www.jihocestizachranari.czPlemena v brigádě

Paleta plemen používaných pro záchranářský výcvik je velice pestrá a neustále se rozšiřuje. V žádném případě to ale neznamená, že je pro náročný záchranářský výcvik vhodné každé plemeno. Podívejme se ve zkratce na ty, která prošla více než čtyřicetiletou historií.Již dávno není výcvik záchranných psů jen výsadou privilegované elitní skupiny pracovních plemen. Přestože ale žádné plemeno není pro záchranařinu vyloženě preferováno, nejsou samozřejmě všechna stejně vhodná. Někdy existují poměrně značné rozdíly. Tyto odlišnosti však nejsou vždy zapříčiněny jenom rasovým rozdílem. Každý pes je především živý tvor a jako takový je celoživotně formován prostředím, ve kterém vyrůstá, přístupem a šikovností svého psovoda a prvořadě láskyplným vztahem. 

S JAKÝMI PLEMENY JSME SE V HISTORII JČZBK SETKALI

BOXER - V začátcích Jihočeské brigády bylo v držení 36 členů 28 boxerů. Základní kádr jihočeských záchranářů vycházel z intenzívně cvičící skupiny kolem poradce chovu a účastníků letních výcvikových táborů. Plemeno vrozeně a bytostně milující člověka se v té době jevilo svou živostí, dlouhověkou hravostí, vrozenou zvědavostí a sportovním duchem jako naprosto ideální pro výcvik, jehož hlavním cílem je nacházet člověka. Bohužel dnes je u tohoto plemene, jako i u mnoha jiných, výběr kvalitního a zdravého štěněte stále obtížnější. Vysoce temperamentních jedinců je stále méně a jsou mylně zaměňováni neukázněnými nevychovanci.

NĚMECKÝ OVČÁK - Vůbec nejrozšířenější plemeno nejen v České republice, ale v celém světě, je v současnosti rozštěpeno na dvě chovatelské linie: pracovní a exteriérovou. To samozřejmě vůbec neznamená, že si nelze vybrat kvalitní štěně. Právě naopak, ve velkém počtu je ukryto velké procento vynikajících zvířat. Stále platí fakt, že německý ovčák ve své historii a letité symbióze s člověkem je vpravdě "královským" plemenem, schopným jakéhokoli druhu výcviku. Neúplatnost, temperament a oddanost tohoto plemene je nejcennější devizou, kterou ocení každý začátečník. Stejně ocení i nenáročnost chovu a údržby srsti, které postačuje pravidelné vyčesávání.

FLAT COATED RETRIEVER - Typický představitel loveckého aportérského plemene se raketově probojoval do široké použitelnosti. jako velmi tvárný a náruživý pracant se projevuje nejen při aportování, ale i ve všech dalších záchranářských disciplínách. Neúnavný dělník milující především činnost a pohyb, ať už v terénu, na sutině nebo ve vodě. Z použitých loveckých plemen patrně nejsnáze přijímá alternativní výcvik na člověka při náhradě za zvěř. Velmi lehce uplatňuje vynikající čichové dispozice, které jsou základním předpokladem v úspěšnosti výcviku záchranného psa, a při zkušeném a důsledném vedení nemá ani problémy s ovladatelností, která je problémem začátečníků.

AMERICKÝ STAFORDŠÍRSKÝ TERIÉR - Nesmyslná snaha některých médií, snažících se označit toto plemeno nálepkou "bojové", je v přímém kontrastu s vrozenými vlastnostmi a chováním těchto zvířat. Jejich snaživost a vrozená touha zavděčit se svému psovodovi (vůdci smečky) je absolutně dominující. Amstaf není psem do kotce, touží být v neustálém kontaktu s lidmi. Při důsledném vedení se každý představitel tohoto plemene řadí do výkonnostní špičky. Člověk sám musí v rámci plnění pracovní povinnosti v extrémním prostředí přebírat za něho zodpovědnost vzhledem k jeho zdraví. V touze splnit daný povel je totiž ochoten doslova padnout, jen aby úkol splnil. Je to gladiátor s duší dítěte.

ANGLICKÝ ŠPRINGRŠPANĚL - Další ze série vynikajících loveckých plemen, stále častěji využívaných v jiných formách výcviku. Pro požadavky záchranářů je ideální svou vytrvalostí, temperamentem, vynikajícím čichem a touhou po činnosti. Zanedbatelná není samozřejmě ani jeho skladnost, zejména při nutných manipulacích a transportech všeho druhu. Patří mezi ideálně využitelná plemena i svou rychlou vzrušivostí a návaznou ochotou ke štěkání. Samozřejmě tyto vlastnosti přinášejí i určitá výcviková úskalí. Obzvláště nutná je důslednost v nácviku značení nálezů, aby nedocházelo k tzv. falešným značením, pramenícím z chybného vyčtení snahy psa o sdělení určité informace.

NĚMECKÝ KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ - Teoreticky další z nejideálnějších představitelů loveckých plemen pro záchranářský výcvik. Jeho největší hřivnou je nejen vynikající jemnost nosu, ale i vrozené dispozice pro pachové práce vzhledem k práci s větrem. Je schopen ucítit hledaný subjekt na značné vzdálenosti a samostatně zjišťovat směr příchodu pachových částic proti proudu větru. Neúnavný temperament, touha pracovat a velmi snadná ovladatelnost jej předurčují v záchranářském výcviku k velmi dobrým výsledkům, z hlediska specializace bude prioritní práce v terénu. V sutinách je potřeba se zaměřit na zpomalení pohybu především pro zvýšení pečlivosti práce. Určitou nevýhodou je krátká srst a vzhledem k výšce i menší skladnost.

AUSTRALSKÝ HONÁCKÝ PES - Z hlediska tělesné stavby, temperamentu, neúnavné touhy po činnosti a kontaktu se psovodem v kombinaci s ideální skladností a mimořádně odolnou srstí je toto plemeno předurčeno pro záchranářský výcvik a jako ideální partner pro praxi. Základním požadavkem na štěně zůstává jako u všech pasteveckých plemen opatrnost při výběru na vyrovnanost a pevnost nervů. Obzvlášť rychlá vzrušivost pramenící často ze vrozené ochrany majetku (stáda) někdy může hraničit až s hysterií. Přírodní plemeno dosud člověkem chovatelsky nezkažené dává možnost relativně jednoduchého výběru i když i zde se již vyskytují některé výcvikově velmi málo vhodné chovy. V zásadě u tohoto psa trampů a kovbojů jde ale o skvělé psy "menší vzrůstem, ale s velkým srdcem".

AUSTRALSKÁ KELPIE - Plemeno v ČR velmi málo využívané, svými schopnostmi a předpoklady však velmi dobře srovnatelné s aussiem nebo borderkolií. Samozřejmě s výjimkou srsti, kelpie nemá výbornou krycí srst borderky ani z hlediska odolnosti a  rychlosti usychání absolutně nejideálnější srst australského honáka. Existuje určité riziko výběru štěněte z hlediska pevnosti nervů, ale všechny kelpie výcvikově využívané v nezinárodním záchranářském kontaktu podávají spolehlivé temperamentní výkony. V sérii vysoce pracovitých australských plemen nesnesou patrně srovnání pouze s legendárním stumpym, vyznačujícím se údajně v aktivitě přímo frenetickou náruživostí.

BORDERKOLIE - Velmi skladné, skromné a fantasticky pracovité plemeno až dojemně oddané svému psovodovi. Angličtí záchranáři v současnosti jiné plemeno nepoužívají a dosahují s ním skvělých výsledků. Neúnavnost v pasení je u borderkolií pověstná a při dobrém podchycení a vhodném přístupu je bez problémů transformována do jakéhokoli druhu výcviku. Pro české chovy bohužel téměř typické slabší nervy, projevující se lekavostí až bázlivou reakcí při výcvikově simulovaných hlucích, jsou v zahraničí mnohem vzácnější. Vliv chovatelů preferujících délku srsti a tudíž větší úspěšnost na výstavách před pevnými nervy a schopností absolvování jakékoli zátěže se bohužel v některých liniích projevuje dost negativně.

DOBRMAN - Nádherný atlet se skvělými pracovními dispozicemi, ale často s nevyzpytatelnými reakcemi na nestandardní situace. Jejich přístupy k výcvikovým úkolům jsou zejména u psů - samců často z lidského pohledu ztřeštěné a těžko pochopitelné. Feny jsou zvládnutelnější a dokáží si s nimi vzhledem k jejich pracovním předpokladům poradit i méně zkušení výcvikáři.

BEAUCERON - Méně početné plemeno, více se objevující až v posledních letech. Stručně řečeno, je z hlediska velmi dobrých pracovních schopností srovnatelné s dobrmanem, ale s mnohem vyrovnanějším naturelem, bez typických ztřeštěných reakcí. Při dobrém přístupu se dá velmi dobře ovládat i méně zkušeným výcvikářem, a to opět především feny. Toto plemeno má před sebou v záchranářském výcviku určitě ještě nedoceněnou  perspektivu a velmi slibnou budoucnost.

KNÍRAČ MALÝ - STŘEDNÍ - VELKÝ - Knírači všech velikostních rázů by se měli lišit pouze svou hmotností nebo barevnými rázy. Pravdou však zůstává, že barevné varianty a velikostní typy z nich činí naprosto rozdílná plemena. Pracovním králem zůstává velký černý knírač, kterému velmi zdatně sekunduje malý knírač pepř a sůl. Na rozdíl od těchto dvou skvěle pracujících typů je střední varianta s výraznějšími pracovními vlohami spíše výjimečná, často bývají tito jedinci s citelně oslabenými nervy.

HOVAWART - Exteriérově nádherné plemeno patrně doplácí na svůj velmi líbivý exteriér a možná i méně promyšlené vedení chovu. Hovawarti se standardně nevyznačují přílišnou tvrdostí a odolností, ale v současnosti je z nich z hlediska výcvikového využití asi nejproblematičtější plemeno. Při záchranářském výcviku se jako jejich největší problém jeví poměrně obtížná motivace a hlavně velmi krátká vytrvalost v trvání funkce podmíněného podnětu čili krátká pracovní výdrž. Značná povahová nevyrovnanost vede často k nečekaným reakcím na zdánlivě běžné situace, které pak méně zkušení psovodi nedokáží rychle řešit. Přesto lze úspěšně využívat jejich velmi dobrou čichovou vybavenost, pod důsledným vedením jsou schopni podávat výborné výkony, zejména na stopách.

ROTWEILER - Pracovní plemeno budící dojem těžkopádnosti dokáže velice často příjemně překvapit. Moderní sportovní typ rotweilerů je vyloženě sportovního charakteru a je schopen bezezbytku plnit všechny úkoly jakéhokoli výcviku, tedy i záchranářského psa. Starší mohutné typy jsou vhodnější na výcvik obrany než do sutin nebo na plochu, přestože jejich čichové schopnosti jsou často vynikající.

BELGICKÝ OVČÁK MALINOIS - Dokonalý pracovní stroj pro všestranný výcvik. Ve vzpomínce na kdysi začínající představitele tohoto plemene již převládá názor, jako by se stále více měnili na specialisty obranáře. Každopádně v této disciplíně doslova kralují a velmi těžko jim konkurují už i univerzální dělníci - němečtí ovčáci. Blesková vzrušivost malinoisů je však pro záchranářský výcvik výhodná jenom okrajově, jejich rychlost dominuje v práci na ploše, ale v sutinách je často příčinou nezdaru při zachycování pachu a návazných problémů.

STAFORDŠÍRSKÝ BULTERIÉR - Zmenšenina amerického staforda patří v zahraničí pod laskavým označením "babydog" k vůbec nejoblíbenějším plemenům. Jeho menší hmotnost však přináší pouze výhody, absolutně není na závadu ve výcviku, kde překvapivě zvládá všechny požadavky na záchranného psa v sutině, v terénu, na stopách i v lavině. Obdivuhodný pracant nadšeně se vrhající do akce, ochotný kdykoli k jakékoli činnosti a pro svého pána a pro splnění daného úkolu doslova položit duši.

ZLATÝ RETRÍVR - V minulosti pro záchranářský výcvik dost problematické plemeno z důvodu slabší nervové soustavy. Dobrý chovatelský přístup ale z něho dokázal vytvořit v současnosti pro jeho nekonfliktnost a dobré čichové schopnosti jedno z vůbec nejvhodnějších plemen pro tento druh výcviku. Z historicky dlouhodobě genetických předpokladů pro aportování a náchylnost k vodě jej předurčují jako dokonalého vodního záchranáře.

CHESEPEAKE BAY RETRIEVER - Univerzální retrívr schopný plnit i úkoly všestranného výcviku. Je označován jako netvrdší a rovněž nejodolnější příslušník rodiny přinašečů. Miluje vodu a v kombinaci s vynikajícími čichovými schopnostmi je předurčen pro špičkové výkony v jakémkoli sportovním odvětví. Pro jeho poněkud tvrdší náturu je vhodnější pro zkušenějšího psovoda, se kterým ale při vhodném přístupu dokáže vytvořit dokonale sehranou dvojici.

FRANCOUZSKÝ OVČÁK BRIARD - V začátcích záchranářského svazu poměrně dost využívané plemeno, avšak v posledních letech je v oblíbenosti výcvikářů na ústupu. Možná svou roli sehrála i péče o srst, která je na údržbu poněkud náročnější. Z hlediska povahy jsou současní briardi velmi často s nevyrovnanými až vyloženě nervózními projevy a s plachými reakcemi na hlučné či jinak stísňující prostředí.

BÍLÝ ŠVÝCARSKÝ OVČÁK - Atraktivní plemeno v dlouhosrsté i krátkosrsté variantě bylo před lety pro svou slabou nervovou soustavu výcvikově zcela nepoužitelné. Po letech dobré chovatelské práce se ale dnes profiluje jako výborně pracující plemeno s obrovskou chutí do práce v terénu, v sutinách, ve vodě i na stopách. Samozřejmě i tady je nutno si především štěně dobře vybrat. Pro dobrou viditelnost bílé barvy ve tmě je v záchranářském výcviku preferován především ve Spojených státech. 

FLANDERSKÝ BUVIER - Ke své škodě u nás velmi málo známé plemeno je v zahraničí hojně využívané policií k všestrannému výcviku. Jeho klidná a vyrovnaná povaha z něj dělá velmi příjemného společníka, pro záchranářský výcvik je pro své tělesné dispozice a výborné čichové schopnosti velmi vhodný. Začátečníkovi lze opět raději doporučit fenu než psa, který může být vzhledem ke své hmotnosti poměrně dost neskladný.

DALMATIN - Dříve pro svůj atraktivní vzhled a milou povahu velmi rozšířené plemeno je dnes ke spatření ve výcviku jen výjimečně. Velmi problematický zdravotní stav s častou průvodní hluchotou a dalšími citelně nepříjemnými chorobami ve spojení se slabší nervovou soustavou, hraničící často až s hysterií, rozhodně nedovoluje v žádném druhu výcviku větší rozšíření současné populace.

PITBULTERIÉR - Zbytečnými obavami provázené a velmi často zatracované plemeno si nálepku zákeřného psa s nevyzpytatelnou povahou rozhodně nezaslouží. Jedná se většinou o velmi milé vysoce temperamentní jedince s vrozenou touhou chránit svého pána. Jejich nežádoucí reakce s chutí publikované v médiích v touze po senzacích jsou často právě pouze výsledkem špatné výchovy, někdy dokonce přímo cílené na zastrašování okolí. Pravidlo, že každý pes je obrazem svého pána, platí u mimořádně temperamentních pitbulů dvojnásob.

CANE CORSO - Typický představitel řady molosů budí dojem těžkopádného a líného zvířete. I u něho však platí, že dobrá socializační výchova a důsledně vedený výcvik dokáží předvést jeho schopnosti v plné míře tak, že je schopným konkurentem ostatním mnohem pohyblivějším plemenům. Velkým problémem u nich ovšem opět zůstává nedobrý zdravotní stav současné populace.

FOXTERIÉR - Náruživý nádeník ochotně se snažící uplatnit ve všech směrech, které jsou pro něho fyzicky zvládnutelné. A s překvapením každý majitel zjišťuje, co všechno dokáže malý čertík ochotně zvládnout. Vzhledem k vyváženější stavbě těla je ve srovnání s Parsonem nebo Jack Russelem mnohem vhodnější již z hlediska snazšího zvládání pohybu v obtížných prostředích, ale i v mnoha jiných aspektech. Jeho vysoký temperament však vyžaduje soustavnou a velmi cíleně formovanou zátěž. 

LABRADORSKÝ RETRÍVR - Před řadou let v oblasti záchranných prací neznámé plemeno po raketovém nástupu a rychle vyvolaném pocitu, že půjde o plemeno záchranářské budoucnosti, poněkud výkonově zklamalo. Postupem času při  dodržení základních pravidel o výběru štěněte se však znovu vyprofilovalo do pozice velmi spolehlivých pracantů. Dnes rozhodně patří k těm plemenům, která lze bez omezení využívat ve všech směrech záchranářského výcviku. V podstatě nevyžaduje při výcviku v terénu ani žádnou zvláštní pozornost, přestože se jedná o původně lovecké plemeno. Jeho společensky široké využití již dostatečně smazalo původní poslání. Je výborně využíván v záchranářských pracích v sutinách i ve vodě.

BERNSKÝ SALAŠNICKÝ PES - Poměrně dost mohutné plemeno, hmotnostně se pohybující pro záchranářský výcvik na hranici únosnosti. Dojem mohutnosti je sice často zkreslen bohatou srstí, ale ani zde nejsou výjimkou psi, jejichž váha je pro psovody při předepsané manipulaci těžko únosná. Přes dojem podřimujícího dobráka je v berňákovi skryt značný potenciál sportovního ducha a temperamentu, takže ve spojení s velmi solidními čichovými dispozicemi často disponuje výbavou, se kterou se bez problémů zařazuje do vrcholového záchranářského výcviku. Jeho významnou prioritou jsou často pečlivé stopy a vzhledem k bohatému osrstění i bezproblémové plnění požadavků lavinového výcviku. Momentálně největším rizikem plemene je jeho líbivost a mimořádná současná popularita.

KOLIE - Do skupinky kolií můžeme z výcvikového hlediska bez problému zahrnout nejen skotskou kolii s nádhernou splývavou srstí, ale i krátkosrstou kolii nebo vousatou čili bearded kolii. Ve všech případech se jedná o vysoce inteligentní příslušníky psího společenství, v současnosti bohužel pracovně hodně málo využívané. Z výcvikového pohledu lze sem zahrnout i šeltii, která je pouhou zmenšeninou skotské kolie. Určitým hendikepem všech těchto zvířat je sice menší razance v provádění cviků, ale u jedinců s dostatkem substance a s vyrovnanou nervovou soustavou je tento nedostatek dostatečně vyvážen neagresivitou a nekonfliktností. Samozřejmě i v tomto případě je vše podmíněno důsledným přístupem psovoda.

LEONBERGER - Stejně jako u mnohých dalších těžkých plemen jde o velmi silné psy v převážné většině inklinující k flegmatismu. Pro moderní záchranářský výcvik tedy s výrazně omezující vlastností, která použití v některých cvicích, zejména vyžadujících intenzívní pohyb, téměř vylučuje. Stejně problematický je kontakt s těmito zvířaty při potřebné manipulaci s nimi, rozhodně není každý psovod schopen tyto psy sám uzvednout a přenést třeba v intencích IPO-R. Vhodné využití se zde nabízí v oblasti vodní záchranařiny, avšak opět s problémem velmi dlouho trvajícího vysychání srsti. Přes pracovní ochotu zůstává problémem i výcvik zdolávání překážek.

NOVOFOUNDLANDSKÝ PES - Těžkotonážní plemeno opředené mnoha mýty o plovacích blanách a vrozené snaze zachraňovat topící se lidi z vody nemá v současnosti rozhodně žádné mimořádné výcvikové vlohy. To ovšem rozhodně neznamená, že by nebylo cvičitelné. Určitě ano, jenom nelze spoléhat na vrozené sklony k záchranářství, které kompletně patří do oblasti pověr. Již několik jedinců nás přesvědčilo, že se k pobytu ve vodě nechají velmi přemlouvat a že naopak jiné disciplíny (obrana) jim dokáží způsobit mnohem větší potěšení.

BLOODHOUND - Obrovitý dobrák s mimořádnými dispozicemi v oblasti čichu je často mýtizován jako superstopař. Ve Spojených státech je využíván ke sledování a vypátrání uprchlých vězňů, avšak v našich evropských podmínkách nikdo žádného představitele tohoto plemene k výraznějším výcvikovým výsledkům dosud nedovedl. To ovšem neznamená, že by pověsti o jeho čichových schopnostech nebyly pravdivé. Určitě ano, stejně jako pověst o jeho dobrácké povaze, která ještě nikdy nikomu nedokázala ublížit. Jako předpoklad záchranářského výcviku je určitě výchozí a další vývoj má opět v rukou pouze psovod a jeho důslednost.


Generální partner
Vstup pro členy JČZBK | Přihlásit
Kronika brigády
Kalendář akcí
... přejít na plán akcí
Nejbližší akce


Jaderná elektrárna Temelín skupina ČEZDŘEVO - PALETY - VLK s.r.o.Jihočeský krajKrmení BritCRnet, s.r.o.Jiva Jirák


Reklama:
Nejlevnější nákladní pneu najdete v e-shopu na adrese www.lkwpneu.cz.