Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Mistrák v Žatci

Mistrovství ČR záchranných psů SZBK je svým uspořádáním tou nejprůkaznější prověrkou výkonové kvality.


Mistrák v Žatci
Jaroslav Sedlák 8.10.2013 4328x Závody a soutěže

Náročnost a objektivita hodnocení předvedených výkonů je dána nejen intencemi zkoušky ZPJ, podle které mistrovství probíhá, ale především konkrétním uspořádáním jednotlivých disciplín. Předpis je sice základním normativem, ale stěžejní úkol je na aktérech, především tedy rozhodčích, jak tento předpis využijí a aplikují do praxe. Zvítězit musí vždy ten momentálně nejlepší tak, jako tomu bylo 5.10.2013 v Žatci v případě Petra Katreva. Pro kvalitu soutěže tedy je často rozhodující úroveň zkušeností každého jednotlivého rozhodčího, která vždy musí korespondovat s obtížnostní úrovní daného výcvikového stupně. Jsou zcela nepřekročitelné rozdíly mezi třemi výkonnostními stupni a v žádném případě není možné je zaměňovat. V drtivé většině případů není obtížnost vyhledání stanovena jen prostředím, ale především uspořádáním a využitím možností úkrytů, které se v dané výcvikové úrovni podstatně liší. Proto je pro mne nepochopitelné, že celá řada funkcionářů, ať již vedoucích brigád nebo rozhodčích, nevyužívá možností vidět výkony svých kolegů přímo v reálu. Jejich odborné působení v brigádách samozřejmě potom nemá žádný vzestupný trend, vždyť mnozí z nich ani necvičí a když ano, tak se jejich aktivita odehrává pouze v intencích nejnižších zkoušek. Jejich neznalost vede následně ke zcela chybným úsudkům, které těžko mohou formovat čekatele a psovody v brigádě správným směrem. Každé uzavření do sebe a samolibá spokojenost se sebou samým je cestou do pekel, kterou by bylo možné demonstrovat nejen na konkrétních jednotlivcích, ale bohužel i celých kolektivech. Výkonnostní třídy velmi přesně rozlišují úroveň dosažených zkušeností a znalostí každého jednotlivce, podložené náročnou praxí, a jsou prvním předpokladem pro výkon každé odborné funkce v záchranářské kynologii. Je ale tento normativ SZBK vždy dodržován? Tam, kde není, se vždy najde dostatek "prázdných sudů", které se halasně domáhají uplatňování různých, zcela scestných názorů. Mnohem účinnější a potřebnější naopak je otevřená analýza každého startu s metodickými závěry. Podrobný rozbor mistrovských startů čeká Jihočechy na nejbližším soustředění na Spáleništi, které je za tímto účelem prodlouženo již od čtvrtečního odpoledne. Dokonale vysečené louky zalité sluncem dominují skvostnému dojmu ze šumavské přírody již při příjezdu a protože 33. Mistrovství v Žatci bylo každopádně velmi dobře zorganizovanou a všestranně úspěšnou akcí, měla by i analýza výkonů být většinou pozitivní. Většinou...

http://www.zachranari.cz/cs/8/432/plan-akci-szbk-mistrovstvi-cr-zp/


Akce s článkem
Doporučit známému
Vytisknou článek
Podobné články