Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Výročka 2021

Opět se bilancovalo ... členové Jihočeské záchranné brigády se sešli na výroční členské schůzi.


Výročka 2021
Petra Kučerová 9.1.2022 767x Nezařazeno

      Po přivítání přítomných a nezbytných úvodních "oficialitách" byla puštěna videovizitka ze života brigády za rok 2021 a hned bylo jasné, že i přes to, že cvičit se naplno mohlo až od května, stihlo se toho opravdu hodně.

      Na úvod nesměla chybět zpráva vedoucího brigády. Po uplynutí funkčního období předal Zdeněk Čmejrek "vládnoucí žezlo"  Pavlovi Trollerovi. Ten ve své zprávě poděkoval všem aktivním členům za jejich přístup nejen k výcviku, ale také za pomoc při celkovém chodu brigády. Kritický byl k momentálnímu počtu atestovaných psovodů, což je do jisté míry díky generační výměně, ale jak Pavel Troller řekl: „V brigádě při takovém počtu lidí by ani generační výměna pro počet použitelných psů neměla hrát velkou roli.“ Dále shrnul uplynulý rok a nastínil zamýšlené práce pro ten aktuální.  Výsadou vedoucího brigády je udělení ocenění „Dýka Pepy Brouma“, jež patří mimořádně obětavému členovi jako památka na člena JČZBK Pepy Brouma s neutuchajícím zápalem pro práci pro brigádu. Za rok 2021 si cenu odnesla Bára Andělová za výbornou koordinaci při pořádání výběrového celorepublikového závodu a mravenčí práci každoměsíčního soustředění.

      Poté už se slova ujala výcvikářka Jana Šmídová. I ona apelovala na přítomné, aby výcvik jejich psů byl co nejpravidelnější a aby se účastnili nejen akcí, které se zrovna hodí právě jim, ale zdůraznila potřebu fungování a vzájemnou pomoc celého kolektivu. Poděkovala za aktivitu všem, kteří byli schopni zařídit trénink mimo výcvikový areál Spáleniště, protože jak řekla Jana Šmídová: „ Není žádoucí uzavírat se ostatním kolektivům a zkušenosti čerpat jen v domácím prostředí. Naopak každý výjezdní trénink je neocenitelnou zkušeností pro psovody i psy a taktéž prohlubování kontaktů a výměna zkušeností s ostatními záchranářskými organizacemi.

      Vrcholem záchranářského výcviku ale bezesporu je především praktické nasazení. Tam teprve může každý správným způsobem zúročit své snažení a být prospěšný. Nejpočetnější zastoupení během praktických zásahů má na svém kontě má středočeská trojice Pavel Troller s Brigitte, Bára Andělová s Viky a Radek Anděl s Dítů, kteří patří mezi nejaktivnější a jsou zároveň zapojeni i v rámci aplikace Fireport. Dále Jitka Tomanová se svou fenkou německého ovčáka Xentou Aritar Bastet pomáhala prohledávat sutiny budov po tornádu na Moravě. A i díky pomoci Zuzky Ludvíkové a Honzy Procházky, kteří byli povoláni Integrovaným operačním střediskem Krajského ředitelství Libereckého kraje Policie České republiky, skončilo úspěšným nalezením hledání pohřešované seniorky. 

      I z rukou Jany Šmídové putovaly následující ocenění za dobrou práci.

Psovod, který se svým psem udělal výrazný výcvikový krok vpřed v průběhu jednoho roku získal titul Skokan roku a tou se pro rok 2021 stala NATÁLKA MARŠNEROVÁ + ORION FERENČÍK za 2. místo na POHÁRU MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU V KATEGORII ZZP1 a 3. místo na TERENNÍM POHÁRU NA OBALOVNĚ V KATEGORII ZTV1

Nejlepší speciál roku 2021 si odnesl PAVEL TROLLER + BRIGITTE BONA FORNAX za ČP ZTV3 – PRAHA KUNRATICE – 194 b. – známka výborně

Psovodem roku se v rámci celoročního hodnocení úspěšnosti soutěžních výkonů a dosažených výsledků stal: PAVEL TROLLER + BRIGITTE BONA FORNAX za 1. místo na výběrovém závodě ČP ZZP3 – Memoriál Petra Staňka, 1. místo na Terénním závodě ZTV3, 2. místo na ČP ZTV3 + úspěšně složená zkouška na výborně, úspěšně složená zkouška ZTV (C), 7. místo na výběrovém závodě – Pohár prezidenta dle zkoušky ZZP3 a 8. místo na Mistrovství ČR.

      Na začátku roku, ve kterém pes dosáhne věku deseti let, je v Jihočeské záchranné brigádě kynologů slavnostně ukončena jeho aktivní činnost a psovod obdrží čestné uznání za deset let úspěšné kynologie. Za rok 2021 obdržel PAJER JINDŘICH + AMMY HRADNÍ SKLEP - 1. místo na ČP ZTV3 a splněná zkouška na VD v roce 2017, Účast na Mistrovství ČR ZP v roce 2017 a 2018, Dosažení 3. výkonnostní třídy.

      Krásné dárky od velmi štědrého sponzora firmy Brit obdrželi také Radek a Bára Andělovi za úspěšné absolvování a složení Prověrky praktického nasazení, dále Katka Hrkalová za splnění Mistrovské třídy, nebo Radek a Bára Andělovi, Iva Bufková a Jana Baxová za iniciativu pořádání výcvikových akcí.

      Ekonomka Hanka Chudá seznámil přítomné s finanční situací brigády a dle zprávy revizní komise je způsob hospodaření v pořádku. Všechny zprávy byly jednohlasně odsouhlaseny přítomnými členy.

      Po přijetí nových členů a čekatelů proběhla debata a schválení plánu akcí a i následující diskuse se točila kolem výcvikových možností během roku.

      Na závěr Pavel Troller popřál všem hlavně pevné zdraví a …. „ať nám to štěká“ 


Akce s článkem
Doporučit známému
Vytisknou článek
Podobné články

  PF 2021

  Do nadcházejícího roku přejeme všem kamarádům, kolegům, čtyřnohým parťákům jenom to nejlepší, ať ve zdraví a plné síle se můžeme dál setkávat, trénovat a ...

  Nezařazeno

  Plochy v Amálině údolí na Šumavě

  V neděli 26.6.2022 pro nás připravila šumavanda Iva Bufková krásný trénink plošného vyhledání v Amálině údolí nedaleko Kašperských Hor.

  Nezařazeno

  Expedice Air Fresh 2022

  Na letošní AirFresh, který se konal od pátku 19. do neděle 21.8. Na Šumavě jsem se dostal na poslední chvíli, jako náhradník, kvůli nemoci Radka Anděla. AirFresh je ...

  Nezařazeno

  Sjezd SZBK ČR

  V sobotu 26. června se ve Chbanech konal odložený volební sjezd SZBK ČR. Jihočeská brigáda na něm získala silné zastoupení ve vedení svazu.

  Nezařazeno