Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Výročka

V sobotu 7. ledna se v prostorách Hotelu Záviš V Hluboké nad Vltavou uskutečnila výroční členská schůze Jihočeské záchranné brigády kynologů.


Výročka
Petra Kučerová 9.1.2023 571x Výroční schůze

Po přivítání a úvodních nezbytných povinnostech byla téměř padesáti přítomným členům a čekatelům promítnuta videovizitka JČZBK za rok 2022. Po jejím shlédnutí bylo každému jasné, že nuda v roce 2022 se aktivním členům zdaleka vyhla.


Poté už předala tajemnice Petra Kučerová slovo vedoucímu brigády Pavlovi Trollerovi. V jeho zprávě zaznělo mnoho zajímavého. Kromě shrnutí provozu a investic ve výcvikovém areálu Spáleniště mluvil i o spolupráci se s přátelenými organizacemi i lidmi, díky kterým se daří směrovat brigádu k vytyčeným cílům. Jednou z nejzásadnějších záležitostí je stoupající trend povolávání atestovaných záchranných psů pro praktická nasazení. Tomu samozřejmě předchází mravenčí a nekonečná práce, která by ale stejně bez perfektně fungujícího kolektivu nemohla být na vrcholové úrovni. Právě té dosáhla Jana Šmídová, která z rukou vedoucího obdržela mistrovskou výkonnostní třídu. Druhou VT si stejně hrdě může na uniformu umístit Iva Bufková. V kompetenci vedoucího brigády je ocenit člena, který měl na chodu brigády mimořádný podíl práce. Důrazně Pavel Troller prohlásil, že ocenění by si zasloužila celá řada členů, pro rok 2022 však tuto trofej převzala Hanka Chudá za obětavou organizaci výběrového závodu a svoji neutuchající aktivitu. Jako překvapení si Pavel Troller nechal speciální poděkování ve znění " Když to neopraví Radek, tak nikdo" :-) což je naprostá pravda a přítomní to potvrdili správci areálu Radkovi Andělovi mohutným potleskem. Poděkování samozřejmě padlo i sponzorům, bez kterých by celý provoz byl mnohem mnohem složitější. Stejně tak by tuto bohulibou činnost nešlo dělat bez obětavých a aktivích členů, kterým vedoucí brigády taktéž poděkoval a jako bonus každý z přítomných dostal kalendář JČZBK a od hlavního sponzora firmy BRIT vynikající pamslky. Díky Britovi, obdržel praktický a hodnotný dárek i každý z oceněných. Stejně tak naše poděkování za podporu patří Jihočeskému kraji, Obci Přední Výtoň, SDH Přední Výtoň, skupině ČEZ, ČEPS a dalším firmám, které nám jsou nápomocny a podporují nás. Děkujeme!


Následovala zpráva výcvikářky Jany Šmídové. Výčet výjezdních tréninků, pořádaných i složených zkoušek, ukázek pro veřejnost, pravidelných soustředění, svazových tréninkových akcích, atestačních účastí, pracovních brigád ... byl od ledna do prosince nespočet. Velmi dobrý pocit a pozitivní výhled do budoucna přinesla "pilotní" akce ve spolupráci s dobrovolnými hasiči z Přední Výtoně, se kterými se podařilo naplánovat taktické cvičení IZS "Záchrana osob z těžko přístupného terénu". Akce se zúčastnili i členové dalších složek IZS a celkově byla hodnocena na velmi vysoké úrovni jak z titulu organizace, tak provedení tak i jejím výsledkem. Za toto patří speciální poděkování Pavlovi Trollerovi, Standovi Stieblerovi, Martině Trollerové, Janě Šmídové, Radkovi a Báře Andělů ... právě díky nim jsou navazovány kontakty v rámci celé republiky a právě oni vedou brigádu, spolu s výcvikovou komisí tzn. Katkou Hrkalovou, Hankou Chudou a Katkou Závorkovou a s dalšími aktivními členy, tím správným směrem. Další, velmi zásadní událostí byl v červenci zachráněný lidský život Pavlem Trollerem a jeho berňačkou Brigitte Bona Fornax. Za to a také za prvenství na výběrovém závodu dle ZZP 3, kde navíc tato neskutečně neskutečná dvojice měla nejlepší speciál i poslušnost, si Pavlova Brigitte odnesla titul Pes roku. Skokanem roku, což je ocenění pro dvojici s největším výcvikovým posunem během uplynulých dvanácti měsíců se stala, opravdu velmi překvapená a nic netušící, Hanka Chudá, se svojí celočernou německou ovčandou Erien Kla-Sa, které díky naprosté preciznosti Hanky a šikovnosti Erien znamenají do budoucna pro brigádu velikou perspektivu. Ocenění byli i tři atestovaní prosovodi Pavel Troller, který s Brigitte obhájili na další dva roky plošný atest, dalším je Radek Anděl se svým teprve čtyřletým flanderským bouvierem Dítů Daimee Moravia, který skvěle navázal na svého otce Ártů, se kterým Radek rovněž plošné atesty úspěšně absolvoval. A protože u Andělů mají lítání po plochách v krvi, přidala se do této VIP skupiny plošných hledačů i manželka Bára Andělová s borderkou Nika z Lantíkova. Výcvikářka vyslovila poděkování všem aktivním psovodům a apelovala, aby členové měli záchranařinu jako poslání a prioritu, nikoli jen jako doplňkovou a nárazovou záležitost nebo kratochvíli. V roce, kdy pes dosáhne deseti let života a je v pohotovostní jednotce, nebo startoval na vrcholových svazových akcích, už má v JČZBK nárok na klidnější " důchodcovský" režim a patří mu cena "Veterán". Avšak že věk je jen číslo, dokazuje hned několik z letošních oceněných - Brigitte Bona Fornax psovoda Pavla Trollera, Samba Warrior Soul Katky Hrkalové, Xenta Aritar Bastet Jitky Tomanové a Tina bez PP Ládi Palivce. A jak řekla Jana Šmídová, tito psi píší historii JČZBK.


Ekonomka Hanka Chudá seznámila přítomné s příjmy a výdaji a za revizní komisi Saša Keményová konstatovala, že hospodaření brigády je v pořádku. Zprávy byly jednomyslně schváleny členskou základnou. Ta také před přestávkou odsouhlasila a přivítala do svých řad nové členy z řad čekatelů, naopak ukončila členství dlouhodobě neaktivním členům a byli přijati i noví čekatelé. Předložený plán akcí na 2023 je už nyní nabitý, bude vycházet i z pléna SZBK, které teprve proběhne a samozřejmě se bude operativně měnit v závislosti na potřebách členů.


Půlhodinová přestávka rychle utekla a byl otevřen prostor pro diskusi. Jako první se ve vtipném duchu odsouhlasila výše nového příspěvku na 2024 a i další věcněhumorná debata se točila kolem toho, co v následujícím roce vylepšit, čemu předejít, jak všechno nejlépe naplánovat a skloubit, zkrátka, aby následující rok 2023 byl pro Jihočeskou záchrannou bridágu a její členy co nejlepší. Nahlas přečtené usnesení bylo schváleno všemi přítomnými členy.


Je potěšující, že výroční členská schůze JČZBK se v posledních letech vždy koná v přátelském duchu a atmosféře. Letošek nebyl vyjímkou. Jsou i tací členové, které vidíme opravdu jen jednou za rok a setkání s nimi se neobejde bez přátelského rýpnutí a humorného glosování :-) ale i za to jsme rádi!!! Vždyť, jak stojí na předposlední fotografii ve videovizitce JČZBK 2022 .... "Živoj je pes a proto žít je psina" :-) tak tedy ... ať nám to štěká .... a ahoj na Spálku !!!


Akce s článkem
Doporučit známému
Vytisknou článek
Podobné články

  Výroční členská schůze JČZBK

  Dne 7.ledna 2017 se, ve Sporthotelu Barborka v Hluboké nad Vltavou, sešlo celkem 48 členů a čekatelů Jihočeské záchranné brigády kynologů, aby uzavřeli rok 2016 a ...

  Výroční schůze

  Výročka 2020

  První sobota v roce již tradičně pro členy Jihočeské záchranné brigády kynologů znamená nechat doma svého čtyřnohého chlupatého parťáka a dorazit na ...

  Výroční schůze

  Výroční schůze

  První lednová sobota patří již tradičně výroční členské schůzi Jihočeské záchranné brigády kynologů. Ve sporthotelu Barborka v Hluboké nad Vltavou se tak 5. ...

  Výroční schůze

  Výroční schůze

  V sobotu 6. ledna 2018 se ve Sporthotelu Barborka v Hluboké nad Vltavou uskutečnila výroční členská schůze Jihočeské záchranné brigády kynologů.

  Výroční schůze