Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Výroční schůze

V sobotu 6. ledna 2018 se ve Sporthotelu Barborka v Hluboké nad Vltavou uskutečnila výroční členská schůze Jihočeské záchranné brigády kynologů.


Výroční schůze
Petra Kučerová 18.1.2018 2915x Výroční schůze

Ihned po zahájení a přivítání přítomných členů a čekatelů vyřídila tajemnice Petra Kučerová mnoho pozdravů od čestného člena pana Ferdinanda Rittera, který se ze zdravotních důvodů nedostavil. Poté už scénář „výročky“ doslova frčel dle schváleného programu.

Vedoucí brigády Zdeněk Čmejrek na úvod svého projevu vyzval k minutě ticha pro uctění památky dlouholetého člena, skvělého kamaráda a výborného člověka Vlastíka Maxy.

Dále Z. Čmejrek pokračoval shrnutím práce JČZBK za uplynulý rok. Jako nejzásadnější označil praktické zásahy. Rok 2017 přinesl celkem 6 hledání či „zmobilizování“ pohotovostní jednotky. V každém případě bylo zasahující družstvo do akce připraveno do hodiny. Za spolupráci s Policií ČR při praktických nasazeních poděkoval Z. Čmejrek Václavu Dušákovi. Úzká spolupráce funguje i s vodní záchrannou službou a její krumlovský šéf Milan Bukáček si převzal dodatečnou gratulaci k udělení Modrého kříže ve stříbře, za významný přínos pro rozvoj přeshraniční spolupráce mezi rakouskými a českými kolegy záchranáři.

Řada čestných členů JČZBK se rozrostla o dvě jména. Na návrh výboru byl udělen Zdeňkovi Žilkovi a Františku Peterovi, kteří si plaketu Čestný člen JČZBK rádi přebrali.

Z. Čmejrek zrekapituloval údržbu a investice nejen v trenažéru, ale v celém areálu Spáleniště, jehož obliba pro využití, i jinými kolektivy, stále stoupá. Tomu je však úměrně odvedená práce. Členové JČZBK, mino naplánované akce, odpracovali za rok 2017 více jak 500 brigádnických hodin. Každoročně je udělována čestná cena „Dýka Pepy Brouma“ jako památka na mimořádně obětavého Mgr. Josefa Brouma. Za rok 2017 si tuto cenu odnesla Saša Keményová. Z. Čmejrek poděkoval všem členům, kteří se jakkoliv podíleli na chodu brigády.  Za hojnou a aktivní účast nejen při ukázkách pro veřejnost si pozornost odnesla matadorka JČZBK Milena Kubová.

Z. Čmejrek informoval, že JČZBK absolvovala kontrolu na správné využití financí od Jihočeského kraje a další kontrola proběhla členkou revizní komise SZBK ČR. Obě kontroly prokázaly správné vedení a hospodaření s majetkem. Z. Čmejrek také seznámil s plánem akcí a investic do areálu Spáleniště pro rok 2018. Členy čeká perný rok a dost práce s akcemi i budováním areálu. Jednomyslně bylo schváleno zrušení dosavadního poplatku pro členy JČZBK při akcích na Spáleništi.

Po zprávě vedoucího byla promítnuta videovizitka JČZBK za rok 2017, kterou zpracovala T. Čmejrková. Je to rekapitulace činnosti brigády a je ke zhlédnutí na webových stránkách JČZBK. 

Výcvikářka Jana Šmídová ve své zprávě hovořila o účasti členů JČZBK na závodech, zkouškách, tréninkových akcích, ale zhodnotila i nasazení psů a psovodů při vyhledávání osob ve spolupráci se složkami IZS. Výcvik v JČZBK byl v roce 2017 z větší části zaměřen na výjezdní tréninky a na vzájemnou spolupráci s ostatními brigádami a složkami IZS. Výčet akcí, kde se jihočeští záchranáři účastnili je dlouhý. Mezi nejzajímavější patří například zátěžový výjezdní trénink do mrazivých chomutovských lázní, který zorganizovala Ústecká brigáda, nebo výjezdní trénink do brněnského areálu Pod Hády - Ergon. Na žádost ZBK Praha pět dvoučlenných jihočeských týmů (psovod a navigátor) pomohlo u Velkých Popovic při pátrání po ztracené seniorce. V rámci IMZ Zdeněk Čmejrek se svou Omahou, cvičil na Mostecku přesun vrtulníkem a následné vyhledání zavalených osob v sutinách jako nácvik zásahu v rámci mezinárodní záchranné operace, na kterou mohou být psovodi kdykoliv vysláni. Mezibrigádní tréninky pokračovaly výjezdem na IRO trenažer v Rakouském Schönebenu, i do německého Berlína. JČZBK pořádala již tradičně, mezinárodní otevřené mistrovství ČR dle IPO-R Intercup Humanity, kam se sjelo téměř 40 účastníků z osmi Evropských zemí. Během roku výcvikářka připravila několik simulací ostrých zásahů včetně poskytnutí první pomoci. Spáleniště bylo jako vždy dokonalým zázemím pro letní tábor, díky vichřici dostála svému účelu i zátěžová akce na Šumavě Air Fresch. Ani vodní výcvik neprobíhal jen v domácím prostředí. Kromě Lipenské přehrady probíhal i na Slapech nebo v italském Gargánu. Jihočeši čtrnácti složenými zkouškami od úrovně ZVP1 až po nejvyšší ZVP3 ukázali, že kotvu ve svém znaku mají právem. Celkem Jihočeši složili dle NZŘ i IPO-R 38 zkoušek.

Výcvikářka J. Šmídová kvitovala, že Jihočeši nenastupovali v roce 2017 jen na domácí zkoušky, ale i u ostatních brigád a v zahraničí. Stejně tak je potěšující, že se daří plnit cíle, které si vedení JČZBK vytyčilo, nastolit a prohlubovat spolupráci s HZS. To podpořila Katka Sojková, která se svou fenou Aishee splnila sutinový atest Ministerstva vnitra, na který nastupovalo 10 psovodů, uspěli však jen 4. Rozšířila tak řady Jihočechů s platným atestem, opravňujícím k účasti na praktickém nasazení HZS. Katka si tak odnesla pohár Pes roku. Nebyla sama, odnesl si ho i Pavel Troller, který se svou berňačkou Brigittou Bona Fornax nastoupil v Chomutově na zkoušky pohotovostní jednotky a jako jediný z osmi účastníků limit zkoušky splnil. Do třetice si tuto trofej odnesla Katka Hrkalová, která se svou beauceronkou Sambou Warrior Soul zcela ovládla vodní pohár, splnila limit zkoušky ZVP3 ve známce velmi dobře a získala čekatelství šampionátu CATC. Katka navíc stanula na pozici nejvyšší i v ČP ZZP3.

Velký sportovní úspěch slavil Zdeněk Čmejrek, který zabodoval se svou fenou německého ohaře Omahou z Vtelenských polí v  náročném výběrovém závodu o postup na MČR ZP 2017. Zdeněk se svou čtyřnohou parťačkou získali v součtu obou speciálů 185 bodů, což patřilo k nejvyššímu bodovému hodnocení v rámci celého roku a celé republiky dle nejvyšší záchranářské zkoušky ZZP3. Zdeněk právem za tento výkon získal  sošku "Krásy, Lásky a Pravdy" za nejvýraznější speciál pro rok 2017.

Ocenění si odnesla i Jana Šmídová, která na Intercup Humanity vyhrála se svou německou ovčandou Cristine Aritar Bastet kategorii RH-FB, navíc zde měli v tomto závodu nejlepší speciální cvik. Dalším úspěšným byl Pavel Troller s berňačkou Brigitte Bona Fornax, který v kategorii RH-FLB obsadil 5. místo a splnil limit zkoušky. Jindrovi Pajerovi patřilo ocenění za vítězství v Českém poháru plošných prací ZTV3. Titul Skokan roku si odnesla Hanka Chudá se svým jack russell teriérem Lexíkem, kdy nejenže vyhráli Pohár města Hluboká, ale splnili celou řadu zkoušek v domácím i cizím prostředí.

Od roku 2017 mají Jihočeši nového zástupce ve sboru rozhodčích SZBK a tím je Michal Svoboda. Na návrh Prezidia SZBK ČR byla propůjčena MS třída Katce. Sojkové a Janě Šmídové. 1. výkonostní třídu získal P. Troller a 2. výkonostní třídu získala J. Šmídová, B. Andělová a J. Smělá.

Každý rok jsou oceňováni psi, kteří dosáhli 10 let věku a složili zkoušku ZZP 2. Mezi veterány se zařadili Cristine Aritar Bastet - J. Šmídová, Noroó z Vlčích luk - M. Svoboda, Mája bpp – Naďa Palivcová, Axi na Sobox - M. Kubová, Bass Hébé Box - T. Čmejrková.

Poté již následovala finanční zpráva, ve které ekonomka JČZBK B. Andělová seznámila přítomné s finanční situací. Vyjmenovala největší příjmy a největší výdaje. Seznámila s průběhem kontroly ze SZBK ČR, z.s., která byla velmi pečlivá a neshledala žádné zásadní nedostatky. Dále B. Andělová informovala o stavu a spotřebě krmiva při akcích JČZBK.

Zpráva revizní komise obsahovala výsledek inventury majetku JČZBK a kontroly celkového chodu brigády. Revizní zpráva neobsahovala žádné podněty pro nápravu.

Schválení všech zpráv proběhlo jednomyslně.

Po přestávce byli oficiálně přivítáni přítomní čekatelé J.Baxa a J.  Baxová. Byla schválena výše a styl placení členského a čekatelského poplatku na 2019 a jednomyslně bylo schváleno ukončení členství neaktivním členům, kteří nezaplatili členský poplatek na 2018 a neomluvili svoji neúčast na výroční členské schůzi.

Plán akcí JČZBK na 2018 je pestrý a náročný. J. Šmídová přiblížila důležitost jednotlivých akcí a vyzvala členy k aktivní spolupráci na všech pozicích pořadatelů. Plán byl schválen jednomyslně.

V diskusi se točila témata opět okolo investic v areálu Spáleniště, trenažéru, harmonizace akcí, spolupráce s IZS a podpory členů JČZBK. Pro nahlas přečtené usnesení zvedlo ruku všech 36 přítomných členů.

Přestože nebylo žádné zbytečné zdržování, konec schůze byl až v podvečerních hodinách. Členové JČZBK se rozcházeli s úsměvem na tváři. Vždyť se zase skoro všichni brzy uvidí na Spáleništi.

     


Akce s článkem
Doporučit známému
Vytisknou článek
Podobné články

  Výročka

  První sobotu v roce se členové Jihočeské záchranné brigády sešli na bilanci uplynulého roku.

  Výroční schůze

  Výroční členská schůze JČZBK

  Dne 7.ledna 2017 se, ve Sporthotelu Barborka v Hluboké nad Vltavou, sešlo celkem 48 členů a čekatelů Jihočeské záchranné brigády kynologů, aby uzavřeli rok 2016 a ...

  Výroční schůze

  Výroční schůze

  První lednová sobota patří již tradičně výroční členské schůzi Jihočeské záchranné brigády kynologů. Ve sporthotelu Barborka v Hluboké nad Vltavou se tak 5. ...

  Výroční schůze

  Výročka 2020

  První sobota v roce již tradičně pro členy Jihočeské záchranné brigády kynologů znamená nechat doma svého čtyřnohého chlupatého parťáka a dorazit na ...

  Výroční schůze