Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Výroční schůze

První lednová sobota patří již tradičně výroční členské schůzi Jihočeské záchranné brigády kynologů. Ve sporthotelu Barborka v Hluboké nad Vltavou se tak 5. ledna sešlo na 40 členů a čekatelů, aby zhodnotili rok uplynulý a plánovali rok aktuální.


Výroční schůze
17.1.2019 2991x Výroční schůze

Bohužel stejně, jako tomu bylo v loňském roce, ihned po zahájení a přivítání přítomných, vedoucí brigády Zdeněk Čmejrek na úvod svého projevu vyzval k minutě ticha pro uctění památky dlouholetého čestného člena pana Ferdinanda Rittera.

Poté Zdeněk Čmejrek pokračoval shrnutím práce za uplynulý rok, který označil jako mimořádný. JČZBK se ujala pořádání mimo jiné Intercupu Humanity, Mistrovství ČR záchranných psů a psovodů složek IZS a Mistrovství ČR SZBK ČR, z.s.. Všechny tyto vrcholové akce proběhly hladce a měly jen pozitivní ohlasy. Poděkování Policii ČR při praktických nasazeních si vyslechl Václav Dušák a poděkování patřilo i atestovaným psovodům, díky nimž se může dále prohlubovat spolupráce s Hasičským záchranným sborem.

Zdeněk Čmejrek zrekapituloval práci vedení brigády, jehož činnost koneckonců každý aktivní člen zná do detailu. Na vlastní žádost ukončili z časových a rodinných důvodů 3 členové výboru. Na výzvu kooptace se nikdo z přítomných členů nepřihlásil, vedení tedy bude pro rok 2019 o 7 členech. Bezesporu největší a nejnákladnější akcí inovace areálu Spáleniště byla oprava příjezdové cesty, cesty na poslušnost a celého parkoviště. Finanční prostředky se podařilo získat od Jihočeského kraje, část pokryje SZBK a část další velmi významný partner ČEZ. Díky štědrému sponzorovi dostal i trenažér nový povrch a to modrý kámen, na jehož umístění se opět sponzorsky podařilo zajistit pomocnou pracovní sílu. I tak si ale členové JČZBK  samozřejmě mákli a odpracovali na 500 brigádnických hodin.

Po zprávě vedoucího byla promítnuta videovizitka JČZBK za rok 2018, kterou zpracovala T. Čmejrková. Nejen za ni, ale za celoroční práci na zviditelnění a propagaci brigády si Tereza odnesla Dýku Pepy Brouma“. 

Výcvikářka Jana Šmídová ve své zprávě hovořila o účasti členů JČZBK na závodech, zkouškách, tréninkových akcích. Výjezdní tréninky znamenají neocenitelné zkušenosti jak pro psovody, tak pro psy a kolektiv jako takový. Je více než potěšitelné, že se trend spolupráce JČZBK s ostatními brigádami a dalšími kolektivy zabývajícími se záchranářským výcvikem víc a víc prohubuje. Do Rakouského Trittolwerku vyrazila  stovka účastníků právě ze všech tuzemských organizací a celá akce byla koncipována tak, aby výměna zkušeností byla co nejefektivnější. Zkušenosti se bohatě předávaly i na mezinárodním IRO kurzu plošného vyhledání na Spáleništi, kde bylo celkem 26 psovodů a 8 pomocníků ze sedmi různých zemí. Kurz vedly tři instruktorky IRO a náplň všech zúčastněných byla více než pestrá.

Organizaci Intercupu Humanity, tradičně jediný mezinárodní IRO závod záchranných psů v ČR, zároveň kvalifikační soutěž pro účast na MS IRO, už mají Jihočeši natrénovanou. Počet 75 přihlášených závodníků z 11 zemí ale dával tušit, že ročník 2018 bude náročný. Organizační tým JČZBK v čele s Martinou Trollerovou měl proto celou akci naplánovanou do nejmenšího detailu a tak se také vydařila. 

Další významnou akcí bylo vyhlášení pohotovosti pro hledání dvou ztracených seniorů na Vysočině. Na místo urychleně dorazila celá pohotovostní jednotka a další členové. Všichni teprve prvním nálezem zjistili, že se jedná o trénink, který v naprostém utajení jen za pomoci 4 členů naplánovala výcvikáka Jana Šmídová. Zde patří dík hasičům se Salačovy Lhoty.

Spáleniště bylo jako vždy dokonalým zázemím pro letní tábor, který byl tradičně plně nabitý a žádný z účastníků rozhodně nezahálel. Vyvrcholením tábora byl Český pohár vodních prací. Nejen počasí, kdy úmorný slunečný žár náhle vystřídala totální průtrž mračen, ale i počet deset účastníků v nejvyšší kategorii ZVP3 dalo organizátorům i rozhodčím zabrat.

Vítězství na MČR SZBK zajistilo Katce Hrkalové a její  beauceronce Samba Warrior Soul titul Pes roku. Každá zkouška se počítá a největší výcvikový skok a titul Skokan roku si odnesla Jana Baxová se svým německým ovčákem Jerrym, kteří složili během necelého roku ZTV 1 i ZTV 2. Pro ocenění si došel i Pavel Troller, který  reprezentoval JČZBK se svojí temperamentní berňačkou Brigittou Bona Fornax na Mistrovství světa IRO ve slovinské Ljubljaně, na Intercup Humanity získal 8. místo, na ČP VP vybojoval také 2. místo, stejně tak i na MČR, a na Poháru prezidenta byli 4. Pro převzetí ocenění vyzvala Jana Šmídová i Hanku Chudou, která na Poháru města Hluboká se svým srdcařem Lexíkem dokázala ve velké konkurenci obhájit stupeň nejvyšší. Stejně jako vloni si také sošku "Krásy, Lásky a Pravdy" za nejvýraznější speciál roku právem odnesl Zdeněk Čmejrek, který na Intercupu Humanity získal se svou ohařkou Omahou 190 bodů.

Jana Šmídová poděkovala všem aktivním členům za jejich práci. Díky skvělému kolektivu, perfektnímu zázemí a pohodové atmosféře se daří plnit cíle, které si vedení JČZBK vytyčilo. Nastolit a prohlubovat spolupráci s HZS pro praktické nasazování atestovaných psů. Zdeněk Čmejrek s Omahou a Jitka Tomanová s Xentou obhájili na další dva roky sutinový atest a  Radek Anděl s flanderským bouvierem Ártů z Andělského dvorku, dokázali splnit atest plošný.

Praktický zásah na povolání HZS Č. Budějovice kdy byl povolán Zdeněk Čmejrek s fenkou Omahou z Vtelenských polí na prohledání spadlé stodoly cca 40x25m u Albrechtic dopadl dobře, bez nálezu. I dalšího hledání se ujal Zdeněk Čmejrek spolu s Michalem Svobodou hledali utonulou. Bohužel bez nálezu.

Na začátku roku, ve kterém pes dosáhne věku deseti let, obdrží jeho psovod čestné uznání. Jde o psí veterány, kteří píší historii JČZBK, složili nejvyšší zkoušky, dosáhli členství v pohotovostní jednotce a řady dalších významných úspěchů. V roce 2019 se mezi veterány zařadili Omaha z Vtelenských polí Zdeňka Čmejrka, Valentine Ruthless Petry Kučerové, Alice Bona Fornax Martiny Trollerové a Chery z Býchorska Katky Koubové.

Poté již následovala finanční zpráva, ve které ekonomka JČZBK B. Andělová seznámila přítomné s finanční situací. Vyjmenovala největší příjmy a největší výdaje. Seznámila s průběhem kontroly ze SZBK ČR, z.s., ohledně MČR SZBK která neshledala žádné nedostatky. Dále B. Andělová informovala o stavu a spotřebě krmiva při akcích JČZBK.

Zpráva revizní komise obsahovala výsledek inventury majetku JČZBK a kontroly celkového chodu brigády.

Schválení všech zpráv proběhlo jednomyslně.

Plán akcí JČZBK na 2019 je pestrý a náročný. J. Šmídová přiblížila důležitost jednotlivých akcí a vyzvala členy k aktivní spolupráci na všech pozicích pořadatelů. Plán byl schválen jednomyslně.

Jednomyslně bylo přijato i 7 nových členů z řad čekatelů a za čekatele bylo v JČZBK přivítáno 5 nováčků. Obě tato čísla jsou oproti minulým letům výrazně vyšší a celá Jihočeská záchranná brigáda tuto "novou krev" vítá. Každý z nich znamená, právoplatnou posilu, která není jen "anonymní čárkou do celkově uváděného počtu členů", ale, součástí ... jak s oblibou říká šéf JČZBK ....kamarádského kolektivu stejně smýšlejících lidí.

Byla schválena výše a styl placení členského a čekatelského poplatku a jednomyslně bylo schváleno ukončení členství neaktivním členům, kteří nezaplatili členský poplatek na 2019 a neomluvili svou neúčast na výroční členské schůzi.

V roce 2018 se o funkci národního rozhodčího úspěšně ucházel Pavel Troller a po absolvování hospitací rozšíří jejich řady. Naopak se na výroční členskou schůzi přijel rozloučit dlouholetý člen a národní rozhodčí Vlasta Viták, kterému hbitě členská základna odhlasovala čestné členství v JČZBK. 

V diskusi se točila témata opět okolo investic v areálu Spáleniště, trenažéru, harmonizace akcí, spolupráce s IZS a podpory členů JČZBK. Pro nahlas přečtené usnesení zvedli ruku všichni přítomní členové.

Díky firmě Brit, která poskytuje nejen krmení za zvýhodněné ceny, ale i bohaté sponzorské ceny si každý člen z výroční členské schůze odnášel pozornost pro svého psího kamaráda.

Tak přátelé …. štěká se nanovo …. hurá na laviny na Spálko :)


Akce s článkem
Doporučit známému
Vytisknou článek
Podobné články

  Výroční schůze

  V sobotu 6. ledna 2018 se ve Sporthotelu Barborka v Hluboké nad Vltavou uskutečnila výroční členská schůze Jihočeské záchranné brigády kynologů.

  Výroční schůze

  Výročka 2020

  První sobota v roce již tradičně pro členy Jihočeské záchranné brigády kynologů znamená nechat doma svého čtyřnohého chlupatého parťáka a dorazit na ...

  Výroční schůze

  Výročka

  První sobotu v roce se členové Jihočeské záchranné brigády sešli na bilanci uplynulého roku.

  Výroční schůze

  Výročka

  V sobotu 7. ledna se v prostorách Hotelu Záviš V Hluboké nad Vltavou uskutečnila výroční členská schůze Jihočeské záchranné brigády kynologů.

  Výroční schůze