Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Národní zkušební řád SZBK ČR

Národní zkušební řád záchranářů České republiky platný již od 1.1.1997 obnáší sestavu zkoušek, zahrnující všechny směry záchranářské činnosti za pomoci psů.

Kromě základních prací v sutinách pobořených domů se jedná o náročné vyhledávací práce v terénech, v lavinových polích, práce na vodních plochách a stopařské práce. Zkoušky jsou označeny zkratkou druhu a číslem uvádějícím stupeň této zkoušky. Národní zkušební řád SZBK ČR se ve svém obsahu zabývá vyhledáváním nejen živých osob, ale i cadaverů. Tento fakt staví české záchranáře sice do skupiny menšího počtu organizací, které tento výcvik ve světě podstupují, ale jsou tím rovněž zařazeni na špičku výkonnosti. Zcela pochopitelně jsou pak psovodi z jejich řad při praktických zásazích těmi nejžádanějšími. Národní zkušební řád vychází také z předpokladu, že do svazu nevstupují a záchranářskou činností se nezabývají většinou již úplní začátečníci, ale zpravidla vyspělejší psovodi, kteří ideály pomoci bližním přijali za svou osobní filozofii. Dalším základním kamenem tohoto zkušebního řádu je fakt, že počítá s rozhodčími, kteří mají nejen dostatek kvalifikačních předpokladů a zkušeností, ale zejména cit pro situaci, cit pro základní požadavky záchranářské činnosti, cit pro to, kvůli čemu stále sílící řada kynologů preferuje neskonalou dřinu záchranařiny před ryze sportovní činností...

ZZZ

Vstupní zkouška

ZZZ  Zkouška záchranářské způsobilosti

Jedná se o prvotní přezkoušení psa, při němž se prioritně posuzují jeho schopnosti v závislosti na možném budoucím využití v některém ze směrů záchranářského výcviku. Proto je také nazývána vstupní zkouškou a je především určena pro čekatele členství ve Svazu záchranných brigád kynologů.

ZZP1,2,3

Zkouška záchranných prací 1. - 3. stupeň

Nejzákladnější směr výcviku záchranných psů je přezkušován ve třech obtížnostních stupních.  V prvním stupni řeší pes klasické spodní úkryty zavalených živých osob, ve druhém stupni prokazuje schopnost pracovat i ve ztížených podmínkách, např. při práci v noci. Ve třetím stupni řeší nejen nejobtížnější úkryty osob ve výškách, ale vyhledává již i neživé osoby (vzorky mrtvého pachu).

ZZP1  Zkouška záchranných prací 1. stupeň

ZZP2  Zkouška záchranných prací 2. stupeň

ZZP3  Zkouška záchranných prací 3. stupeň

ZPJ  Zkouška pohotovostní jednotky

Zkouška ZPJ je svými výkonnostními požadavky nastavena jako vrcholná úroveň záchranářského výcviku, probíhá podle ní Mistrovství ČR a svým uspořádáním musí v maximální míře imitovat skutečné praktické nasazení prováděné ve dvou různých terénech. Úspěšné splnění této zkoušky rovněž zařazuje psovoda do sestavy Pohotovostní jednotky svazu.

ZLP1,2,3 Zkouška lavinových prací 1. - 3. stupeň

Obdoba záchranných prací v zimní modifikaci prováděná opět ve třech obtížnostních stupních. Psovod pracuje na lyžích nebo na sněžnicích, takže spolupráce ve dvojici se psem je zde poněkud obtížnější. Jednotlivé stupně zkoušek jsou opět rozlišeny nejen co do předkládaných úkolů (vyhledávání malých předmětů, velkých předmětů, živých či mrtvých osob), ale především jsou rozlišeny náročností terénu. Třetí stupeň probíhá jako přebor lavinových prací v rámci Českého poháru.

ZLP1  Zkouška lavinových prací 1. stupně

ZLP2  Zkouška lavinových prací 2. stupně

ZLP3  Zkouška lavinových prací 3. stupně

ZZL  Zkouška záchranných prací ze zamrzlé plochy

Zkouška ZZL je všemi svými cviky specializována pro záchranu osob probořených v ledu. Je tedy určena především ke kvalifikaci psů pro zimní praktické využití, např. ve spolupráci s Vodní záchrannou službou a podobně.

ZVP1,2,3 Zkouška vodních prací 1. - 3. stupeň

Dosud nejmladší výcvikový směr záchranných prací se co do způsobu prováděné činnosti od předcházejících výrazně odlišuje. Při vyhledávání utonulých osob leží pes vedle psovoda na přídi člunu a čicháním po vodní hladině lokalizuje přítomnost utonulé osoby pod hladinou zaštěkáním v místě nejsilnějšího pachu. Třetí stupeň probíhá jako přebor vodních prací v rámci Českého poháru.

ZVP1  Zkouška vodních prací 1. stupně

ZVP2  Zkouška vodních prací 2. stupně

ZVP3  Zkouška vodních prací 3. stupně

ZTV1,2,3 Zkouška terénního vyhledávání 1. - 3. stupeň

Zkouška terénního vyhledávání prověřuje opět ve třech stupních připravenost psa pro vyhledávání osob ve velmi obtížně prostupných přírodních terénech, kde je vyhledání pohřešovaných osob bez použití psů naprosto nemyslitelné. Ve 3. stupni musí psovod navíc prokázat zcela samostatnou práci v terénu vytyčeném pouze souřadnicemi GPS.

ZTV1  Zkouška terénního vyhledávání 1. stupně

ZTV2  Zkouška terénního vyhledávání 2. stupně

ZTV3  Zkouška terénního vyhledávání 3. stupně

ZZS 1,2,3 Zkouška záchranného stopování 1. - 3. stupeň

Tato zkouška ve třech obtížnostních stupních prověřuje schopnost psa najít pohřešovanou osobu poněkud odlišným způsobem. Jedná se o nalezení osoby po sledování trasy jejího pohybu terénem. Pes osobu vyhledává na základě jejího pachu uloženého do paměti po tzv. nasumování z předmětu hledané osoby. Než se však po stopě dopracuje k osobě, ležící na konci, musí řešit celou řadu obtížnostních prvků (zlomení stopy v pravých či ostrých úhlech apod.).

ZZS1  Zkouška záchranného stopování 1. stupně

ZZS2  Zkouška záchranného stopování 2. stupně

ZZS3  Zkouška záchranného stopování 3. stupně

ZZP/C, ZLP/C, ZVP/C, ZTV/C Speciální zkoušky Cadaver

Ve speciálních zkouškách (C) všech čtyř záchranných výcvikových směrů je pes přezkušován z vyhledávání a označování nálezů již neživých osob. Zkoušky se od sebe liší prostředím a prověřují práci ve dne i v noci. Jsou určeny především pro praktické využití psů a neobsahují již disciplíny poslušnosti.

ZZP(C) Zkouška záchranných prací Cadaver

ZLP(C) Zkouška lavinových prací Cadaver

ZVP(C) Zkouška vodních prací Cadaver

ZTV(C) Zkouška terénního vyhledávání Cadaver