Plán akcí

Plán akcí Jihočeské záchranné brigády kynologů zahrnuje v pestré paletě výcvikové akce, rozvíjející schopnosti psů i psovodů.

Uvedené akce jsou buď ryze jihočeské nebo se jedná o akce svazu, které Jihočeská brigáda zajišťuje pořadatelsky, anebo jde o celorepublikové akce, na které se může každý zájemce prostřednictvím svého vedoucího brigády přihlásit. Všechny by měly především sloužit každému psovodovi k sestavení vlastního výcvikového plánu na kalendářní rok.

Vše | Akce JČZBK
Název AKCE Termín Místo Pořadatel
Soustředění: Soustředění - prosinec6.12.2019 - 8.12.2019Spáleniště Barbora Andělová
Ostatní akce: Plošný trénink15.12.2019Prachatice Standa Stiebler
Soustředění: Silvestr na Spáleništi27.12.2019 - 2.1.2020Spáleniště Martina Trollerová
Ostatní akce: Výroční členská schůze JČZBK4.1.2020Sporthotel Barborka Petra Kučerová