Mezinárodní zkušební řád IRO

Mezinárodní zkušební řád kynologů sdružených v organizaci IRO obnáší sestavu zkoušek, zahrnující všechny směry záchranářské činnosti za pomoci psů.

Kromě prací v sutinách pobořených domů se i ve zkušebním řádu IPO-R jedná o vyhledávací práce v nepřístupných terénech, v lavinových polích, na vodních plochách a ve stopování. Pojetí tohoto zkušebního řádu je však výrazně sportovnějšího charakteru než náš národní zkušební řád. Hlavní rozdíl však netvoří pouze obsah zkoušek, ale především způsob jejich provádění.

RH-T A, B Zkouška prací v sutinách stupeň E-A-B

Vstupní zkouška stupně E prověřuje schopnosti psa jako budoucího záchranáře daného směru a je nepovinná, psovod má možnost ji přeskočit a začát stupněm A. Zkouška základních sutinových prací odlišuje práci psa ve dvou velmi výrazně rozdílných úrovních. Stupeň A je všeobecně považován za začátečnický, stupeň B pak za mistrovský. Stupně se liší především počtem hledaných osob a dále rozlohou terénu.

RH-T E  Zkouška způsobilosti záchranného psa v sutinách

RH-T A  Zkouška záchranného psa ve vyhledávání v sutinách stupeň A

RH-T B  Zkouška záchranného psa ve vyhledávání v sutinách stupeň B

RH-FL A, B Zkouška prací na ploše stupeň E-A-B

Vstupní zkouška stupně E prověřuje schopnosti psa jako budoucího záchranáře daného směru a je nepovinná, psovod má možnost ji přeskočit a začát stupněm A. Zkouška rovněž dvoustupňové úrovně prověřuje psa v prohledávání těžce přístupných přírodních terénů. Liší se opět nejen počty hledaných osob a rozlohou prohledávaných terénů, ale především způsobem provedení.

RH-FL E  Zkouška způsobilosti záchranného psa v sutinách

RH-FL A  Zkouška záchranného psa v plošném vyhledávání stupeň A

RH-FL B  Zkouška záchranného psa v plošném vyhledávání stupeň B

RH-F A, B Zkouška stopařských prací stupeň E-A-B

Vstupní zkouška stupně E prověřuje schopnosti psa jako budoucího záchranáře daného směru a je nepovinná, psovod má možnost ji přeskočit a začát stupněm A. Zkouška záchranného stopování, tedy vyhledávání osob po trase, kterou osoby prošly předepsaným způsobem terénem, se opět odehrává ve dvou obtížnostních stupních. Podle stupně jsou stopy rozlišeny stářím, délkou, počtem obtížnostních prvků (lomy, předměty) a pracovním limitem.

RH-F E  Zkouška způsobilosti záchranného psa ve stopách

RH-F A  Zkouška záchranného psa stopaře stupeň A

RH-F B  Zkouška záchranného psa stopaře stupeň B

RH-L A, B Zkouška lavinových prací stupeň E-A-B

Vstupní zkouška stupně E prověřuje schopnosti psa jako budoucího záchranáře daného směru a je nepovinná, psovod má možnost ji přeskočit a začát stupněm A. Zkouška ve dvou úrovních prověřuje schopnost a vycvičenost psa v nacházení zavalených osob při prohledávání lavinových terénů. Obsahuje i požadavky na zkušenosti psů se zimními dopravními prostředky. Ve vyšším stupni je prověřována i obratnost psovoda při pohybu na lyžích.

RH-L E  Zkouška způsobilosti záchranného psa v lavinách

RH-L A  Zkouška záchranného psa lavináře stupně A

RH-L B  Zkouška záchranného psa lavináře stupně B

RH-W A, B Zkouška vodních prací stupeň E-A-B

Vstupní zkouška stupně E prověřuje schopnosti psa jako budoucího záchranáře daného směru a je nepovinná, psovod má možnost ji přeskočit a začát stupněm A. Zkouška opět ve dvou stupních prověřuje schopnosti a vycvičenost psa při cvicích ve vodě a při plnění nejrůznějších požadavků souvisejících s vodní záchrannou činností. Pes musí prokázat zkušenosti s různými plavidly, přirozenou chuť pro pobyt ve vodě a dobrou techniku při vytrvalostním plavání.

RH-W E  Zkouška způsobilosti záchranného psa ve vodě

RH-W A  Zkouška záchranného psa ve vodním vyhledávání stupně A

RH-W B  Zkouška záchranného psa ve vodním vyhledávání stupně B