Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Speciální akce

Jihočeská záchranná brigáda kynologů se v každoroční náplni činnosti předurčené plánem akcí nespokojuje pouze s možnostmi nabízenými zkušebními řády.


Jihočeská záchranná brigáda kynologů se snaží své členy co nejzajímavější formou seznamovat i s mnoha dalšími činnostmi úzce souvisejícími se záchranářskou kynologií. Nejvhodnější pro plnění tohoto záměru se jeví především týdenní kursy a expedice, jejichž hlavní cíl je prověřit schopnosti psů ochotně pracovat i ve stresech náročných prostředí.

KURZ LAVINOVÝCH PRACÍ

Týdenní kurs lavinových prací se stal pravidelnou součástí výcvikového roku jihočeských záchranářů. Standardně je při této příležitosti procvičována v zimních podmínkách součinnost kynologů s Horskou službou a s Leteckou záchrannou službou. Při těchto kursech je ale prověřována i schopnost přežití psů v drsných přírodních podmínkách.

INTERCUP HUMANITY

Několik let jediná mezinárodně obsazovaná soutěž na území České republiky měla vždy skvělý ohlas především pro atraktivní prostředí šumavského výcvikového zařízení Spáleniště. Po reorganizaci výběrových závodů SZBK byla převedena do působnosti svazu a zařazena jako druhý start pro kvalifikaci na mistrovství světa. Její pořadatelství se tedy stalo konkurzní záležitostí ročního plánu akcí SZBK.

KURS VODNÍCH PRACÍ

Úkol přípravy kvalifikovaných instruktorů výcviku vodních prací má v jižních Čechách již dlouholetou tradici. Řadu let se tyto kursy konaly v romantickém prostředí nejvýše položeného českého rybníka Olšina. Po dobudování základny Spáleniště bylo jejich pořádání přeneseno do loděnice v Přední Výtoni a na plochu lipenského jezera. Kursy se konají se závěrečnými zkouškami vodních pracích psů a s kvalifikačním přezkoušením psovodů jako nových instruktorů vodních prací.

EXPEDICE SLANÁ VODA

V některém z červnových týdnů se každý druhý rok uskutečňuje nevšední akce se zajímavým a náročným posláním. Zhruba 25 Jihočechů vyráží na "Expedici Slaná voda" na italském poloostrově Gargano na břehu Jaderského moře. Cílem této expedice je porovnávání výsledků a výkonnosti psů při pachových pracích ve sladké a slané vodě. Pilíře expedice tvoří vždy psi s dostatečnými zkušenostmi z tohoto druhu výcviku, pro které vyhledávání utonulých osob na vodních plochách tvoří dnes již běžnou součást výcviku.

EXPEDICE AIR FRESH

Jednou z nejzajímavějších jihočeských akcí se stala náročná horská "Expedice Air Fresh". Kilometry v nejkrásnějších koutech přírody zdolané vlastními silami, střídavě pěšky, na kolech, v kanoích, často s výrazným převýšením a polykané bez ohledu na rychle se měnící počasí, přinášejí jedny z nejhlubších zážitků. Kynologická podstata těchto expedicí spočívá v prověrkách kondice psů a jejich chuti do práce vždy na závěr každého z fyzicky náročných dnů. Noclehy pod širým nebem s vlastním psem v náručí pak umocňují nejen romantické prožitky, ale především velmi silně upevňují vztahy.

JUNIOR CUP

Původně byla soutěž koncipována jako porovnání výkonnosti mladých psů. V roce 2007 byla zkušebně konána jako první přebor mládeže, psovodů SZBK do 18 let. Po úspěšném prvním ročníku se soutěž podle vstupní zkoušky mezinárodního zkušebního řádu stala vrcholnou soutěží kynologické záchranářské mládeže, která umožňuje porovnání výkonnosti mladým psovodům z celé republiky. Propozice této soutěže neuzavírají možnost startu ani dorostencům, kteří nejsou členy Svazu záchranných brigád kynologů.

POHÁR PLEMEN

Jedna z nejzajímavějších soutěží, jejímž cílem původně bylo zviditelnit méně početná plemena, která nejsou na startech soutěží tak často vidět. Záchranářský výcvik již dávno smazal zvýhodnění některých plemen, takže v jeho rámci jsou starty tříčlenných družstev plemen v současnosti již velmi dobře srovnatelné. Široká škála zúčastněných plemen potvrzuje, že tato atraktivní soutěž si zvýšenou pořadatelskou péči skutečně zaslouží.


Aktuálně

Prověrky SUTINA

propozice a termín uzávěrky přihlášek
z organizačních důvodů byl posunut termín uzávěrky na sutinové prověrky, které se budou konat v termínu 23.-25.8.2024 ve Chbanech, na 30.6.2024 !!!!
28.5.2024 00:00

Pohár JIZERSKÝCH HOR

Jedná se o praktický závod jednotlivců v kategorii „stopa“ a „plocha“. Součástí závodu bude též prověření orientace v terénu (doporučujeme GPS) a základní první pomoc. Jednotlivé výkony budou na závěr vyhodnoceny posuzujícími rozhodčími (zpětná vazba).
https://www.zachranari.cz/aktuality/pohar-jizerskych-hor_346.html
18.4.2024 10:43

... přejít na aktuality

Nejbližší akce