Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Výcviková základna

Výcviková základna Spáleniště vznikla přebudováním bývalé střelnice Pohraniční stráže na centrum výcviku záchranářského dění.

Mezi obcí Přední Výtoň, ležící na pravém břehu Lipenské vodní nádrže, a hraničním přechodem na rakouské hranici Guglwald se nachází 500 m od zdevastované bývalé roty Pohraniční stráže s názvem Spáleniště bývalá střelnice stejného jména. Tato střelnice PS byla odkoupena Svazem záchranných brigád kynologů od ministerstva vnitra se záměrem vybudovat zde moderní základnu pro výcvik záchranných psů.

SZBK předal zakoupený objekt Spáleniště do spravování Jihočeské záchranné brigádě kynologů, jejíž členové se s velkou chutí pustili do přestavby areálu pro plánovanou potřebu výcviku záchranných psů. Přilehlé prostory přímo nabízely skvělé využití pro záchranářské tréninky všeho druhu: stopování, náročných terénních prací, sutinových prací a pochopitelně i vodních prací na lipenské hladině.

Formou grantů, mnoha sponzorských příspěvků a hlavně na základě stovek hodin obětavé práce mnoha členů JČZBK tak vyrostla moderní výcviková základna s velmi solidním technickým zázemím. Ubytovací kapacita objektu dnes plně pokrývá potřebu nejen Jihočechů, ale celého svazu, jehož jednotlivé brigády se zde v průběhu roku podle plánu střídají na výcvikových soustředěních.Základna Spáleniště je po svém dokončení schopna přijmout a bez problému zajistit jakoukoli kynologickou akci, ať již se jedná o výcvik, školení nebo výstavu. Mezinárodní akce dosud zde uspořádané měly v zahraničí vždy vynikající odezvu. Fantastická příroda těsně obklopující výcviková zařízení je umocněna i přítomností vzácných obyvatel Chráněné krajinné oblasti Šumava, jako rysů, jelenů, černé zvěře a dokonce i několika exemplářů losa, kteří se sem zatoulali až z polské Bialověže.

Základna Spáleniště je dnes odborně i technicky vybavena pro všechny druhy záchranářské činnosti, takže není problém zde konat zkoušky jakéhokoli výcvikového směru. Je vybavena překážkami nejen pro zkoušky podle českého zkušebního řádu, ale i mezinárodního řádu IPO-R, a celou řadou dalších. Je zde možno nacvičovat i slaňování se psy a všechny způsoby vyhledávání živých i mrtvých osob. Pro nácvik vodních prací je na břehu Lipna v loděnici k dispozici kompletní materiální vybavení včetně raftových člunů.

Správa CHKO Šumava hned v začátcích podmínila přestavbu vojenského objektu na základnu výcviku záchranných psů i přístavbou sedlové střechy namísto dosavadní ploché plechové a inovaci ubytovacích kapacit ve srubech. Shánění peněz po tisícikorunách na tak náročné úkoly dalo mnoha členům JČZBK pořádně zabrat. Členskou schůzí tehdy musela být odhlasována i krizová varianta, že každý člen přispěje 10 000,- Kč z vlastní kapsy, aby se Jihočeská brigáda nestala v žádném případě neplatičem.

Proměny základny Spáleniště

Proměny výcvikové základny Spáleniště jsou od roku 1996 do současného stavu velmi výrazné. Na ...

... více zde

Aktuálně

Prověrky SUTINA

propozice a termín uzávěrky přihlášek
z organizačních důvodů byl posunut termín uzávěrky na sutinové prověrky, které se budou konat v termínu 23.-25.8.2024 ve Chbanech, na 30.6.2024 !!!!
28.5.2024 00:00

Pohár JIZERSKÝCH HOR

Jedná se o praktický závod jednotlivců v kategorii „stopa“ a „plocha“. Součástí závodu bude též prověření orientace v terénu (doporučujeme GPS) a základní první pomoc. Jednotlivé výkony budou na závěr vyhodnoceny posuzujícími rozhodčími (zpětná vazba).
https://www.zachranari.cz/aktuality/pohar-jizerskych-hor_346.html
18.4.2024 10:43

... přejít na aktuality

Nejbližší akce