Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Zkušební řády

Práce se psy a vůbec celá kynologie přinášejí nejen řadu nezapomenutelných dojmů a zážitků, ale i množství nejrůznějších situací, které nelze nikdy dokonale předvídat a dopředu popsat.

Zkušební řády imitují ve svých intencích praktické situace po neštěstích všeho druhu a jejich hlavní snahou je propojení sportovní činnosti s praxí. Na území České republiky jsou pro záchranářskou činnost kynologů a jejich přezkušování k dispozici tři zkušební řády: národní a dva mezinárodní. Přestože všechny tři mají shodné poslání – prověřit úroveň vycvičenosti psa v dané oblasti, v některých případech se poměrně dost odlišují. Především se liší při plnění speciálních cviků v pracovním postupu, čili v požadavcích na chování psovoda a psa. Ve ZŘ IRO je kladen vyšší požadavek na samostatnou činnost psa, v českém ZŘ naproti tomu na spolupráci a souhru mezi psovodem a psem. Pro vlastní výcvik špičkových psů tyto rozdíly nejsou na závadu, právě naopak. Pokud je pes vycvičen tak, že dokáže se svým psovodem plnit požadavky vyšších stupňů obou zkušebních řádů, jedná se o vrcholné výkony v oblasti záchranářské kynologie.

Stabilní výcvikové požadavky

Základní výcvikové požadavky na psy jsou kladeny a průběžně přezkušovány všemi zkušebními řády. Kromě jejich systematického plnění a pečlivé přípravy se musí tyto požadavky stát pod vedením instruktorů každoroční náplní všech výcviků. Tréninky musí kromě zohledňování plnění osobních výcvikových plánů obsahovat i některé stabilní další úkoly:

 • Neagresivní chování psa vůči lidem i dalším psům
 • Snášenlivost s nejrůznějšími zvířaty (domácími i divoce žijícími)
 • Samostatnost práce v přírodním terénu i v sutinách na větší vzdálenost od psovoda
 • Spolehlivá ovladatelnost psa při vzdálenosti přes 20 metrů
 • Součinnost jednotlivců ve výcvikových trojkách na ploše i v sutinách s obměnou partnerů
 • Spolehlivost rozlišení značení živých a mrtvých subjektů
 • Čistota pachových prací cadaveru a rozlišení druhotných pachových center
 • Bezpečné rozlišování cadaveru od indiferentních a podobných pachů
 • Nevšímavost k negativům a pohozeným potravinám
 • Systematičnost v metodice ukrývání do výšky
 • Nalézání živých osob bez příchodových tras figurantů k úkrytům
 • Odolnost a otužilost psa, kondice

Pes, kterému věnujeme dostatek času výcvikem, by měl být v prvním roce svého věku připraven na zkoušky v úrovni prvních stupňů, ve dvou až třech letech na práci v úrovni druhých stupňů a ve třech až čtyřech letech na vrcholnou úroveň třetích stupňů. Samozřejmě s přiměřeným ohledem na ranost a specifiku plemene a na schopnosti psovoda, které jsou přímo ovlivněny i momentálními osobními možnostmi a podmínkami.

Národní zkušební řád SZBK ČR

Zkušební řád SZBK ČR platný již od 1.1.1997 obnáší sestavu zkoušek, zahrnující všechny směry záchranářské činnosti za pomoci psů.

... více zde

Mezinárodní zkušební řád IRO

Mezinárodní zkušební řád kynologů sdružených v organizaci IRO obnáší sestavu zkoušek, ...

... více zde

Aktuálně

Prověrky SUTINA

propozice a termín uzávěrky přihlášek
z organizačních důvodů byl posunut termín uzávěrky na sutinové prověrky, které se budou konat v termínu 23.-25.8.2024 ve Chbanech, na 30.6.2024 !!!!
28.5.2024 00:00

Pohár JIZERSKÝCH HOR

Jedná se o praktický závod jednotlivců v kategorii „stopa“ a „plocha“. Součástí závodu bude též prověření orientace v terénu (doporučujeme GPS) a základní první pomoc. Jednotlivé výkony budou na závěr vyhodnoceny posuzujícími rozhodčími (zpětná vazba).
https://www.zachranari.cz/aktuality/pohar-jizerskych-hor_346.html
18.4.2024 10:43

... přejít na aktuality

Nejbližší akce