Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Květen zahajoval

ZZZ jsou nezbytným začátkem vstupu do národního zkušebního řádu českých záchranářů.


Květen zahajoval
Jaroslav Sedlák 13.5.2013 3544x Závody a soutěže

Jak zkratka napovídá, zkouška záchranářské způsobilosti je především zkouškou vloh, jako taková musí být posuzována a technicky uspořádána. To ovšem zdaleka neznamená, že její předepsané parametry lze nějak šidit nebo nepřiměřeně zlehčovat. Zúčastnění psi musí zřetelně prokázat zvládnutí především několika klíčových požadavků. Rozhodně není důležitá přesnost provedení třeba aportu, ale naopak chuť jej přinést. Stejně není důležitá přesnost provedení čerstvé stopy, ale pes musí vědět, co je nasumování, vypracovat lom a především označit osobu kladeče na konci. Nezájem o ni nebo agresivita vůči ní rázem ukončuje naděje na splnění této disciplíny a tedy i celé zkoušky. Přímé označení na závěr speciálních cviků, kdy v klidu přicházející pes se svým psovodem je upozorněn na vzdálenou stojící osobu, uléhající až na pokyn rozhodčího, je naprosto klíčovým momentem této vstupní zkoušky. Nezájem o tuto osobu nebo obava přiblížit se k ní nedovoluje v žádném pžípadě splnění zkoušky. Zkouška záchranářské způsobilosti je posuzována zcela jinak, než všechny ostatní zkoušky NZŘ nebo IPOR, ale rozhodně nemůže být odbyta třeba tím, že psovodi budou na předem určeném místě požadovanou schopnost pilně trénovat. Takové lhaní do vlastní kapsy se stejně později projeví při další výcvikové úrovni. Všichni rozhodčí by měli ke zkouškám ZZZ přistupovat velmi zodpovědně, v žádném případě ne s postojem "je to jenom Zetko" (to by se následně také vymstilo) ale rovněž ne s přehnanou přísností posouzení. Na přesné plnění cviků bude dostatek prostoru v dalších zkouškách vyšších úrovní. Jihočeši mají v současné době asi patnáct mladých zvířat, připravujících se na zahájení své výcvikové dráhy. První šestice z nich, která již dosáhla požadovaného věku 12 měsíců, přikročila k bilanci své dosavadní přípravy právě hned na začátku května. Přestože všichni neuspěli, družstvo prokázalo obrovskou píli své trenérky Jany Šmídové, která si jejich přípravu vzala obětavě na starost. Několik měsíců této přípravy nejen prokázalo jejich výkonnost ve zkoušce, ale hlavně položilo velmi pevně základy záchranářského výcviku pro celý další výkonnostní růst. A to je nejdůležitější...


Akce s článkem
Doporučit známému
Vytisknou článek
Podobné články